מה הביא אותך לפה?
 
חיפוש אחר תשובה
או פתרון?

טוב שבאת כי זה
סימן שעכשיו
הזמן שלך לפעול.

כדי לשנות את
אותו נושא שמעסיק
אותך.
 
יש לי ארגז כלים
מלא שמחכה
לעוזר לך בדרך.

למה לחכות?

באו נדבר על זה
ונראה איך
ממשיכים מכאן.
 
דפנה
0504-696169
 
Atar2b בניית אתרים  | מפת אתר | פרטיות | bemeezoog כל הזכויות שמורות לאתר ©